Location

1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

CME Credit

CME 20.5 Credits

หนังสือเชิญประชุม

ดาวน์โหลด

CUMAR 2024 ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 43

การอบรมอายุรศาสตร์ประจำปีมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ถูกจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 43 โดยทุกๆปีจะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ในระดับประเทศและได้รับการยอมรับทั่วไปในระดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

สมัครด่วนวันนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ ดังนี้

1. สามารถเลือกลง workshop ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (จำนวนจำกัด)

2. ผู้มาเซ็นชื่อเข้าประชุมหน้างาน รับสิทธิพิเศษ เป็นสมาชิก CUMAR Club เพื่อเข้าฟังกิจกรรมวิชาการที่กำหนด ของภาควิชาได้ ฟรีตลอดปี

Register หนังสือเชิญประชุม

ปาฐกถาSponsor Symposium

Event Sponsors

Event Location

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ชั้น 18
ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 081-573-0390

mdcu_pr@yahoo.com

Get Direction

CUMAR Facebook Fanpage