ลงทะเบียน ดูวีดีโอย้อนหลัง
CU-MAR 2020 Register

สถานที่ติดต่อเพื่อส่งเอกสาร

ศิษย์เก่าลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
การชำระเงินค่าลงทะเบียน สามารถทำได้โดย
โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “อบรมระยะสั้น ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ” เลขที่บัญชี 045-507314-5
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้ว และไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้

Event Location

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 อาคารศูนย์ความก้าวหน้าชั้น 18
ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 081-573-0390

mdcu_pr@yahoo.com

Get Direction