ลงทะเบียน
CU-MAR 2023 Register

สถานที่ติดต่อเพื่อส่งเอกสาร
หลักฐานการชำระเงิน

**ในกรณีลงทะเบียนหลังจากวันที่ 25 พ.ย. 2566 จะไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับทางราชการได้**

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
การชำระเงินค่าลงทะเบียน สามารถทำได้โดย
โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี “ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี โดย วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ และ / หรือ กมล แก้วกิติณรงค์ และ / หรือ ธิติ สนับบุญ ” เลขที่บัญชี 415-1193409

สมัครด่วนวันนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ ดังนี้

1. สามารถเลือกลง workshop ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (จำนวนจำกัด)
2. ผู้มาเซ็นชื่อเข้าประชุมหน้างาน รับสิทธิพิเศษ เป็นสมาชิก CUMAR Club เพื่อเข้าฟังกิจกรรมวิชาการที่กำหนด ของภาควิชาได้ ฟรีตลอดปี

Event Location

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ชั้น 18
ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 081-573-0390

mdcu_pr@yahoo.com

Get Direction