fbpx

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 02-256-4246, 02-256-4575 ext. 26
โทรศัพท์ 02-256-4246, 02-256-4575 ต่อ 26 คุณจักรพงษ์ กลีบสัตบุตร

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Step-by-Step Guide)

ขั้นที่ 1 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CUMAR (Step One: Learn More about CUMAR)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มก่อตั้งและได้เปิดสอนเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ส่วนงานการเรียนการสอนของภาควิชาอายุรศาสตร์ เริ่มต้นเมื่อนักศึกษาแพทย์ขึ้นมาปฏิบัติงานทางคลินิก ณ แผนกอายุรกรรมเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2493 นอกจากนี้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังเป็นผู้นำในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบันนับแล้วเป็นรุ่นที่ 46

การจัดประชุมวิชาการประจำปีมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอบรม และช่วยพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องหลังการฝึกอบรมด้วย การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ถูกจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้นับเป็นครั้งที่ 38 โดยทุกๆปีจะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ในระดับประเทศและได้รับการยอมรับทั่วไปในระดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

 

ขั้นที่ 2 การลงทะเบียน, ที่พัก, การเดินทาง และ สถานที่จัดงาน (Step Two: Registration, Housing, Travel & Host)
การลงทะเบียนออนไลน์ สามารถทำได้โดยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ลงในแบบฟอร์มอิเลกโทรนิก ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดและจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงงานประชุมเท่านั้น

หากในการประชุมมีงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) และท่านสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ท่านต้องลงทะเบียนภาคบรรยายด้วย ท่านสามารถเลือก workshop ที่ท่านสนใจใดก็ได้ และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 workshop แต่ใน workshop ที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม จะใช้เกณฑ์มาก่อนได้ก่อน โดยยึดตามเวลาที่ชำระเงิน การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินแล้ว และไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้

การชำระเงินค่าลงทะเบียน สามารถทำได้โดย
1.) การโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “อบรมระยะสั้น ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ” เลขที่บัญชี 045-507314-5
2.) เงินสด ที่สำนักงานธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์
3.) เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ” *เช็คต่างจังหวัด บวกค่าขึ้นเช็คเพิ่ม 10 บาท*
*กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

เพิ่มเพื่อน

หรือ ที่ e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ทางจดหมายมาที่ “ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์) ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330”

หลังจากนั้นให้ท่านแจ้งยืนยันการชำระเงิน ท่านจะได้รับการติดต่อกลับพร้อมเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานนำไปยื่นที่หน้างาน หากท่านไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ ท่านสามารถติดต่อโรงแรมที่พักในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดังต่อไปนี้

  • โรงแรม มณเฑียร  ถนนสุรวงศ์   02-2337060-9
  • โรงแรมตวันนารามาดา  ถนนสุรวงศ์   02-2360361
  • โรงแรมเอเชีย  ถนนพญาไท  02-2150808
  • โรงแรมใบหยกสวีท กรุงเทพฯ ประตูน้ำ  02-2557755
  • โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินีฯ  02-2870111-26
  • Residence Hotel Silom (ศุภลักษณ์)   02-2679700-3 ต่อ122
  • โรงแรมฟูราม่าเอ๊กซ์คลูซีฟ สาทร (ชินานาถ)  02-6886888
    *ทั้งนี้ การจองโรงแรมและห้องพักเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการประชุมเอง

ขั้นที่ 3 ระหว่างการประชุม (Step Three: On Site at CUMAR)
สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ลงทะเบียนท่านจะได้รับหนังสือประกอบการอบรม ในสถานที่จัดงานมีบริการกาแฟและอาหารว่าง ท่านสามารถเข้าร่วมการตอบคำถามระหว่างงานประชุมได้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับของรางวัลจากทางผู้จัดการประชุม

ขั้นที่ 4 หลังจบการประชุม (Step Four: Post Meeting)
หลังจากจบการประชุม ท่านอาจได้รับการติดต่อทาง email เพื่อประเมินการประชุม และในอนาคตท่านอาจได้รับ email เชิญร่วมงานประชุมในครั้งต่อๆไป


CME (CME Credit - Certificate of Attendance)
ท่านที่เข้าร่วมการประชุมและเซ็นชื่ออย่างครบถ้วนจะได้รับ CME สูงสุด ... credits