fbpx

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Step-by-Step Guide)

ขั้นที่ 1 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CUMAR (Step One: Learn More about CUMAR)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มก่อตั้งและได้เปิดสอนเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ส่วนงานการเรียนการสอนของภาควิชาอายุรศาสตร์ เริ่มต้นเมื่อนักศึกษาแพทย์ขึ้นมาปฏิบัติงานทางคลินิก ณ แผนกอายุรกรรมเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2493 นอกจากนี้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังเป็นผู้นำในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบันนับแล้วเป็นรุ่นที่ 46

การจัดประชุมวิชาการประจำปีมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอบรม และช่วยพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องหลังการฝึกอบรมด้วย การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ถูกจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้นับเป็นครั้งที่ 38 โดยทุกๆปีจะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ในระดับประเทศและได้รับการยอมรับทั่วไปในระดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

 

ขั้นที่ 2 การลงทะเบียน, ที่พัก, การเดินทาง และ สถานที่จัดงาน (Step Two: Registration, Housing, Travel & Host)
การลงทะเบียนออนไลน์ สามารถทำได้โดยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ลงในแบบฟอร์มอิเลกโทรนิก ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดและจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงงานประชุมเท่านั้น

หากในการประชุมมีงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) และท่านสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ท่านต้องลงทะเบียนภาคบรรยายด้วย ท่านสามารถเลือก workshop ที่ท่านสนใจใดก็ได้ และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 workshop แต่ใน workshop ที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม จะใช้เกณฑ์มาก่อนได้ก่อน โดยยึดตามเวลาที่ชำระเงิน การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินแล้ว และไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้

การชำระเงินค่าลงทะเบียน สามารถทำได้โดย
1.) การโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “อบรมระยะสั้น ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ” เลขที่บัญชี 045-507314-5
2.) เงินสด ที่สำนักงานธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์
3.) เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ” *เช็คต่างจังหวัด บวกค่าขึ้นเช็คเพิ่ม 10 บาท*
*กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

เพิ่มเพื่อน

หรือ ที่ e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ทางจดหมายมาที่ “ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์) ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330”

หลังจากนั้นให้ท่านแจ้งยืนยันการชำระเงิน ท่านจะได้รับการติดต่อกลับพร้อมเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานนำไปยื่นที่หน้างาน หากท่านไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ ท่านสามารถติดต่อโรงแรมที่พักในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดังต่อไปนี้

  • โรงแรม มณเฑียร  ถนนสุรวงศ์   02-2337060-9
  • โรงแรมตวันนารามาดา  ถนนสุรวงศ์   02-2360361
  • โรงแรมเอเชีย  ถนนพญาไท  02-2150808
  • โรงแรมใบหยกสวีท กรุงเทพฯ ประตูน้ำ  02-2557755
  • โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินีฯ  02-2870111-26
  • Residence Hotel Silom (ศุภลักษณ์)   02-2679700-3 ต่อ122
  • โรงแรมฟูราม่าเอ๊กซ์คลูซีฟ สาทร (ชินานาถ)  02-6886888
    *ทั้งนี้ การจองโรงแรมและห้องพักเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการประชุมเอง

ขั้นที่ 3 ระหว่างการประชุม (Step Three: On Site at CUMAR)
สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ลงทะเบียนท่านจะได้รับหนังสือประกอบการอบรม ในสถานที่จัดงานมีบริการกาแฟและอาหารว่าง ท่านสามารถเข้าร่วมการตอบคำถามระหว่างงานประชุมได้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับของรางวัลจากทางผู้จัดการประชุม

ขั้นที่ 4 หลังจบการประชุม (Step Four: Post Meeting)
หลังจากจบการประชุม ท่านอาจได้รับการติดต่อทาง email เพื่อประเมินการประชุม และในอนาคตท่านอาจได้รับ email เชิญร่วมงานประชุมในครั้งต่อๆไป


CME (CME Credit - Certificate of Attendance)
ท่านที่เข้าร่วมการประชุมและเซ็นชื่ออย่างครบถ้วนจะได้รับ CME สูงสุด ... credits