ค่าลงทะเบียนภาคบรรยาย

 • อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (รวมค่าอาหารและหนังสือประกอบการอบรม)

ค่าลงทะเบียน Workshop

 • ภาคเช้า - Workshop 1, 2, และ 3 จัดในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถเลือกได้เพียงอันใดอันหนึ่ง
 • Workshop 1: Ultrasound Guided Emergency Resuscitation (limited 40 seats) 2500 บาท
 • Workshop 2: Respiratory Emergency Management (limited 40 seats) 800 บาท
 • Workshop 3: Perioperative Management in Patients with Multiple Medical Illnesses (limited 50 seats) 800 บาท 
 • ภาคบ่าย - Workshop 4 และ 5 จัดในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถเลือกได้เพียงอันใดอันหนึ่ง
 • Workshop 4: Electrolyte Imbalance (limited 30 seats) 500 บาท
 • Workshop 5: Cope with Tuberculosis Problem in Real Practice (limited 30 seats) 500 บาท
 • *workshop 4, 5 จัดในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถเลือกได้เพียง อันใดอันหนึ่ง*

การลงทะเบียน OPEN HOUSE

 • ไม่มีค่าใช้จ่าย

*ท่านต้องลงทะเบียนภาคบรรยายด้วย จึงจะสามารถลงทะเบียน workshop ได้*
*จำกัดจำนวนตามลำดับการสมัคร โดยยึดตามเวลาที่ชำระเงิน*

วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนสามารถทำได้โดยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มอิเลกโทรนิก ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดและจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงงานประชุมเท่านั้น การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินแล้ว และไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้

การชำระเงินค่าลงทะเบียน
สามารถทำได้โดย

ติดต่อสอบถาม
- กรุณาติดต่อคุณจักรพงษ์ กลีบสัตบุตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-4246, 02-256-4575 ต่อ 26
- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายหลังการชำระเงินและยืนยันเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ

 • อีเมล์ตอบรับการลงทะเบียนจากระบบ

หากท่านไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ ท่านสามารถติดต่อโรงแรมที่พักในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดังต่อไปนี้

 • โรงแรม มณเฑียร  ถนนสุรวงศ์   02-2337060-9
 • โรงแรมตวันนารามาดา  ถนนสุรวงศ์   02-2360361
 • โรงแรมเอเชีย  ถนนพญาไท  02-2150808
 • โรงแรมใบหยกสวีท กรุงเทพฯ ประตูน้ำ  02-2557755
 • โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินีฯ  02-2870111-26
 • Residence Hotel Silom (ศุภลักษณ์)   02-2679700-3 ต่อ122
 • โรงแรมฟูราม่าเอ๊กซ์คลูซีฟ สาทร (ชินานาถ)  02-6886888
  *ทั้งนี้ การจองโรงแรมและห้องพักเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการประชุมเอง*

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 02-256-4246, 02-256-4575 ext. 26
โทรศัพท์ 02-256-4246, 02-256-4575 ต่อ 26 คุณจักรพงษ์ กลีบสัตบุตร

ถาม : การจัดงานอบรมวิชาการอายุรศาสตร์ระยะสั้น CUMAR 2017: Emergency medicine ในปี พ.ศ. 2560 จะจัดที่ไหนและเมื่อไร
ตอบ : วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถาม : การลงทะเบียนต้องทำอย่างไร
ตอบ : การลงทะเบียนสามารถทำได้โดยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มอิเลกโทรนิก ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดและจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงงานประชุมเท่านั้น การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินแล้ว และไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ ท่านสามารถชำระเงินโดยการชำระเป็นเงินสด ที่สำนักงานธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ หรือ เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ” *เช็คต่างจังหวัด บวกค่าขึ้นเช็คเพิ่ม 10 บาท* หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “อบรมระยะสั้น ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ”  เลขที่บัญชี  045-507314-5 *กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครด้วย* หรือ scan/ถ่ายรูปส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หลังจากที่ท่านแจ้งยืนยันการชำระเงิน ท่านจะได้รับการติดต่อกลับพร้อมเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานนำไปยื่นที่หน้างาน

ถาม : การลงทะเบียนสามารถทำได้ในช่วงใด และหมดเขตเมื่อไร
ตอบ : ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 2 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ค่าลงทะเบียนภาคบรรยาย

 • อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (รวมค่าอาหารและหนังสือประกอบการอบรม)

ค่าลงทะเบียน Workshop

 • ภาคเช้า - Workshop 1, 2, และ 3 จัดในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถเลือกได้เพียงอันใดอันหนึ่ง
 • Workshop 1: Ultrasound Guided Emergency Resuscitation (limited 40 seats) 2500 บาท
 • Workshop 2: Respiratory Emergency Management (limited 40 seats) 800 บาท
 • Workshop 3: Perioperative Management in Patients with Multiple Medical Illnesses (limited 50 seats) 800 บาท
   
 • ภาคบ่าย - Workshop 4 และ 5 จัดในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถเลือกได้เพียงอันใดอันหนึ่ง
 • Workshop 4: Electrolyte Imbalance (limited 30 seats) 500 บาท
 • Workshop 5: Cope with Tuberculosis Problem in Real Practice (limited 30 seats) 500 บาท

การลงทะเบียน OPEN HOUSE

 • ไม่มีค่าใช้จ่าย

*ท่านต้องลงทะเบียนภาคบรรยายด้วย จึงจะสามารถลงทะเบียน workshop ได้*
*จำกัดจำนวนตามลำดับการสมัคร โดยยึดตามเวลาที่ชำระเงิน*

หมายเหตุ: การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินแล้ว และไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้


ถาม : หากต้องการที่พักต้องทำอย่างไร
ตอบ : หากท่านไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ ท่านสามารถติดต่อโรงแรมที่พักในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดังต่อไปนี้

 • โรงแรม มณเฑียร  ถนนสุรวงศ์   02-2337060-9
 • โรงแรมตวันนารามาดา  ถนนสุรวงศ์   02-2360361
 • โรงแรมเอเชีย  ถนนพญาไท  02-2150808
 • โรงแรมใบหยกสวีท กรุงเทพฯ ประตูน้ำ  02-2557755
 • โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินีฯ  02-2870111-26
 • Residence Hotel Silom (ศุภลักษณ์)   02-2679700-3 ต่อ122
 • โรงแรมฟูราม่าเอ๊กซ์คลูซีฟ สาทร (ชินานาถ)  02-6886888
  *ทั้งนี้ การจองโรงแรมและห้องพักเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการประชุมเอง*

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Step-by-Step Guide)

ขั้นที่ 1 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CUMAR (Step One: Learn More about CUMAR)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มก่อตั้งและได้เปิดสอนเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ส่วนงานการเรียนการสอนของภาควิชาอายุรศาสตร์ เริ่มต้นเมื่อนักศึกษาแพทย์ขึ้นมาปฏิบัติงานทางคลินิก ณ แผนกอายุรกรรมเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2493 นอกจากนี้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังเป็นผู้นำในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบันนับแล้วเป็นรุ่นที่ 44

การจัดประชุมวิชาการประจำปีมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอบรม และช่วยพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องหลังการฝึกอบรมด้วย การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ถูกจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 นี้นับเป็นครั้งที่ 36 โดยทุกๆปีจะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ในระดับประเทศและได้รับการยอมรับทั่วไปในระดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

 

ขั้นที่ 2 การลงทะเบียน, ที่พัก, การเดินทาง และ สถานที่จัดงาน (Step Two: Registration, Housing, Travel & Host)
การลงทะเบียนออนไลน์ สามารถทำได้โดยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ลงในแบบฟอร์มอิเลกโทรนิก ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดและจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงงานประชุมเท่านั้น

หากในการประชุมมีงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) และท่านสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ท่านต้องลงทะเบียนภาคบรรยายด้วย ท่านสามารถเลือก workshop ที่ท่านสนใจใดก็ได้ และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 workshop แต่ใน workshop ที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม จะใช้เกณฑ์มาก่อนได้ก่อน โดยยึดตามเวลาที่ชำระเงิน การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินแล้ว และไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้

ท่านสามารถชำระเงินโดยการชำระเป็นเงินสด ที่สำนักงานธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ หรือ เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ” *เช็คต่างจังหวัด บวกค่าขึ้นเช็คเพิ่ม 10 บาท* หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “อบรมระยะสั้น ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ”  เลขที่บัญชี  045-507314-5 *กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครด้วย* หรือ scan/ถ่ายรูป ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลังจากนั้นให้ท่านแจ้งยืนยันการชำระเงิน ท่านจะได้รับการติดต่อกลับพร้อมเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานนำไปยื่นที่หน้างาน หากท่านไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ ท่านสามารถติดต่อโรงแรมที่พักในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดังต่อไปนี้

 • โรงแรม มณเฑียร  ถนนสุรวงศ์   02-2337060-9
 • โรงแรมตวันนารามาดา  ถนนสุรวงศ์   02-2360361
 • โรงแรมเอเชีย  ถนนพญาไท  02-2150808
 • โรงแรมใบหยกสวีท กรุงเทพฯ ประตูน้ำ  02-2557755
 • โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินีฯ  02-2870111-26
 • Residence Hotel Silom (ศุภลักษณ์)   02-2679700-3 ต่อ122
 • โรงแรมฟูราม่าเอ๊กซ์คลูซีฟ สาทร (ชินานาถ)  02-6886888
  *ทั้งนี้ การจองโรงแรมและห้องพักเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการประชุมเอง

ขั้นที่ 3 ระหว่างการประชุม (Step Three: On Site at CUMAR)
สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ลงทะเบียนท่านจะได้รับหนังสือประกอบการอบรม ในสถานที่จัดงานมีบริการกาแฟและอาหารว่าง ร้านหนังสือ และอินเตอร์เนทไร้สายความเร็วสูง ท่านสามารถเข้าร่วมการตอบคำถามระหว่างงานประชุมได้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับของรางวัลจากทางผู้จัดการประชุม

ขั้นที่ 4 หลังจบการประชุม (Step Four: Post Meeting)
หลังจากจบการประชุม ท่านอาจได้รับการติดต่อทาง email เพื่อประเมินการประชุม และในอนาคตท่านอาจได้รับ email เชิญร่วมงานประชุมในครั้งต่อๆไป


CME (CME Credit - Certificate of Attendance)
ท่านที่เข้าร่วมการประชุมและเซ็นชื่ออย่างครบถ้วนจะได้รับ CME สูงสุด 32 credits